Reestructuració de deute

Moltes empreses i negocis no tenen una adequada estructura financera que doni suport a la seva activitat econòmica. Van cobrint les seves necessitats de finançament amb diferents productes que moltes vegades no s’adapten a la finalitat del préstec (per exemple un cas molt típic és el d’una inversió que es finança a través de pòlissa de crèdit).

Un desordenada planificació financera que al no estar ajustada en el temps suposa tenir una concentració de crèdit amb venciments a terminis molt curts, portant a l’empresa a importants tensions de tresoreria. En canvi, l’empresa no té deute a llarg termini, que hagués estat el més adequat.

Un desajust important entre els fluxos de cobraments i pagaments, que no fa possible la reducció de deute d’una manera constant en el temps, el que implica en moltes ocasions tensions que es podrien evitar amb un deute millor estructurat en terminis.

Deute concedit amb excés de garanties que es podria reestructurar de manera que amb la pròpia garantia del negoci i la seva generació de cash flow permeti eludir en part aquestes responsabilitats addicionals sobre el finançament concedit.

Reestructuració de deute

Moltes empreses i negocis no tenen una adequada estructura financera que doni suport a la seva activitat econòmica. Van cobrint les seves necessitats de finançament amb diferents productes que moltes vegades no s’adapten a la finalitat del préstec (per exemple un cas molt típic és el d’una inversió que es finança a través de pòlissa de crèdit).

Un desordenada planificació financera que al no estar ajustada en el temps suposa tenir una concentració de crèdit amb venciments a terminis molt curts, portant a l’empresa a importants tensions de tresoreria. En canvi, l’empresa no té deute a llarg termini, que hagués estat el més adequat.

Un desajust important entre els fluxos de cobraments i pagaments, que no fa possible la reducció de deute d’una manera constant en el temps, el que implica en moltes ocasions tensions que es podrien evitar amb un deute millor estructurat en terminis.

Deute concedit amb excés de garanties que es podria reestructurar de manera que amb la pròpia garantia del negoci i la seva generació de cash flow permeti eludir en part aquestes responsabilitats addicionals sobre el finançament concedit.

Reestructuració de deute

Moltes empreses i negocis no tenen una adequada estructura financera que doni suport a la seva activitat econòmica. Van cobrint les seves necessitats de finançament amb diferents productes que moltes vegades no s’adapten a la finalitat del préstec (per exemple un cas molt típic és el d’una inversió que es finança a través de pòlissa de crèdit).

Un desordenada planificació financera que al no estar ajustada en el temps suposa tenir una concentració de crèdit amb venciments a terminis molt curts, portant a l’empresa a importants tensions de tresoreria. En canvi, l’empresa no té deute a llarg termini, que hagués estat el més adequat.

Un desajust important entre els fluxos de cobraments i pagaments, que no fa possible la reducció de deute d’una manera constant en el temps, el que implica en moltes ocasions tensions que es podrien evitar amb un deute millor estructurat en terminis.

Deute concedit amb excés de garanties que es podria reestructurar de manera que amb la pròpia garantia del negoci i la seva generació de cash flow permeti eludir en part aquestes responsabilitats addicionals sobre el finançament concedit.