RECERCA DE FINANÇAMENT

ALEMANY finances ofereix aquest servei de recerca de finançament i interlocució amb les diferents fonts per tal que l’empresari pugui concentrar tots els esforços en el seu negoci.


Motius pels quals acudir a ALEMANY finances?

Confiar en un especialista, com ALEMANY finances, que ofereix aquest servei de recerca de finançament i interlocució amb les diferents fonts gràcies a la seva dilatada experiència en el sector, podent-se concentrar l’empresari a posar tots els esforços en el seu negoci..

A causa de l’increment de facturació, l’empresa té noves necessitats de finançament, tant de circulant com d’inversió, que les seves fonts habituals no li satisfan.

Per tal de no concentrar la seva pool de finançament amb una o dues fonts només, i d’estar a expenses d’una no renovació de línies de crèdit, és convenient tenir a disposició un pool de finançament suficient amb el qual atendre les necessitats financeres que es vagin produint

Les contraprestacions i condicions que es demanen a les empreses per oferir-los finançament moltes vegades poden resultar excessives. A ALEMANY finances busquem que aquestes poden ser negociades i acordades per les dues parts, sent important la nostra aportació en aquesta negociació.


A quines fonts acudim?

Bancs i Entitats financeres: Préstecs, Hipoteques Pòlisses de Crèdit, Descompte Comercial, Comerç Exterior, Leasing, Renting, Factoring, Confirming …

Finançament Alternativa: Crowdfunding, Crowdlending, Crowdequity …

Entitats Públiques: Línies de crèdit ICO, Enisa, Avalis i altres societats de garantia recíproca (SGR), Institut Català de Finances (ICF), Banc Europeu d’Inversions (BEI), Centre de Desenvolupament Tècnic Industrial (CDTI) …

Inversors privats: Business Angels, Fons de Capital Risc, Socis …

Com treballem?

Realitzem una reunió personal per conèixer la necessitat del client

Analitzem el pla de negoci i valorem quines poden ser les opcions de finançament possibles.

Vam contactar amb les diferents fonts de finançament

Presentem una proposta de finançament per tal que el client prengui la decisió final.

Tramitació del finançament sol·licitat