Què diu el Banc d’Espanya?

Aquests dies des del Banc d’Espanya s’ha informat que la morositat tot indica que ha començat a empitjorar. Es diu que això és degut a la creixent desacceleració global. El volum total net de crèdit de dubtós cobrament segueix reduint-se, però a un ritme més lent i, el que és mes preocupant, amb el primer increment brut dels nous morosos en molts trimestres.

Tinguem en compte que l’impagament creditici constitueix una amenaça per la solvència dels bancs, així com també resulta ser un bon indicador de la situació financera de les famílies i empreses i de la salut de l’economia en general.

Els dos components dels préstecs impagats són els següents:

  • L’entrada de nous crèdits en mora i
  • Les sortides, ja perquè el client s’ha posat al dia o perquè el banc ha executat el deute i es queda amb la garantia, venent-lo dins una cartera de crèdits tòxics a una tercera firma, o donant-lo per irrecuperable i assumint la pèrdua.

Segons diu el Banc d’Espanya, els nous crèdits morosos pugen a un saldo de 13.500M€, amb un creixement del 8,9% en el primer semestre.

En quant les sortides, el saldo es va reduir fins als 61.900M€, però sent un només d’un 17,6%, bastant inferior que fa un any. El primer semestre de 2018 la reducció va ser de 26,7%. Des del Banc d’Espanya es diu que això està relacionat amb el crèdit al consum, llur morositat està creixent. No es creu que sigui un canvi dràstic de cicle, però que caldrà seguir-ho.

Què diuen la banca i els seus assessors?

Alts directius del sector són més pessimistes. Veuen com la morositat no vol baixar i que cada cop és més costós el recobrament, afirmant que la desacceleració s’està començant a notar.

Continuen, dient que els crèdits impagats baixaran en algunes entitats per les vendes de carteres de crèdits impagats en blocs, però que el més vendible ja està venut, sent cada cop més difícil vendre sense impacte en el capital i els resultat.

Consultors de bancs diuen que cada cop hi haurà més entrades de nous crèdits morosos.

 

Què diu el governador del Banc d’Espanya?

En quant a la reducció de les provisions dels bancs per fer front a les pèrdues per impagaments el governador parla d’alguns signes d’esgotament, doncs en el primer semestre han crescut un 3,9%, el primer augment des del 2012. No oblidant que la taxa de mora actual, del 5,24% a l’agost, segueix estant significativament per sobre de la que hi havia abans de la crisis.

També adverteix a les entitats que en cas d’un deteriorament de la situació econòmica, la qualitat de l’actiu podria empitjorar, doncs la capacitat de pagament dels seus acreditats es veuria negativament afectada. I es trobarien també amb més dificultats per vendre’s els actius improductius.

Què es diu des de la EBA (Autoritat Bancària Europea) i el BCE?

Des de l’EBA parlen que la millora de la qualitat dels actius ha continuat, però a un menor ritme darrerament. Que els indicadors de qualitat dels actius encara no han tornat als nivells precrisis, sent això necessari corregir per fer front a la propera turmenta.

Des del BCE, s’informa que les entitats esperen que les provisions per impagaments augmentin lleugerament en els pròxims anys, sobretot en països amb baixa morositat. Tot sembla que l’any 2018 hagi estat el punt d’inflexió en la qualitat del crèdit en aquests països.

L’EBA conclou que  la situació de la morositat ha millorat moltíssim des de l’última crisis. A Europa, els crèdits impagats han baixat de 1,15bilions€ el juny 2015 (6% dels préstecs totals) a 636.000M€ el juny 2019 (3% dels préstecs totals). Mentre que a Espanya s’ha reduït en 126.900M€ des d’un màxim de 188.800M€ el desembre 2013. Però una nova crisis pot afectar al sector financer  sense haver fet net de l’anterior,

 

Que ofereix Alemany Finances?

En conclusió, a Alemany Finances realitzem assessoraments en cas de morositat davant una possibilitat real de dificultats de pagament dels crèdits, acompanyem al client a parlar amb la seva entitat financera per mirar de buscar les millors opcions tant pel banc com pel client. Molts cops, si no es fa front a una situació d’aquest tipus des del primer moment, el cient es pot trobar en unes pitjors circumstàncies, encarint econòmicament les possibles solucions i fent que aquestes, amb el pas del temps, arribin a ser de difícil resolució.

A més, hem publicat una guia de conceptes bàsics financers perquè qualsevol persona pugui començar a comprendre els termes que tant afecten les nostres finances personals i empresarials.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

WhatsApp chat