Consultoria financiera

De manera complementària a la recerca de finançament i reestructuració de deute a ALEMANY finances oferim, en funció de l’estudi financer i econòmic efectuat per les propostes de finançament, una consultoria que ajudi a l’empresa a millorar els seus indicadors de rendibilitat.

Analitzem els diferents indicadors económico-financers de l’empresa així com la seva evolució. També calculem el llindar de rendibilitat (o punt mort) a partir del coneixement de l’estructura de costos de l’empresa. Amb aquestes informacions ajudem a l’empresari en la presa de decisions estratègiques.

L’estudi econòmic i financer ens permet identificar el perquè de la manca de tresoreria o de beneficis, així com detectar si l’estructura financera és o no la correcta, i observar si hi ha o no capacitat de creixement.

Els plans de viabilitat dels projectes que l’empresari vol emprendre són de gran importància en la presa de decisions. A ALEMANY finances els oferim dins dels nostres serveis, així com la planificació financera que doni suport aquest projecte.

Consultoria financiera

De manera complementària a la recerca de finançament i reestructuració de deute a ALEMANY finances oferim, en funció de l’estudi financer i econòmic efectuat per les propostes de finançament, una consultoria que ajudi a l’empresa a millorar els seus indicadors de rendibilitat.

Analitzem els diferents indicadors económico-financers de l’empresa així com la seva evolució. També calculem el llindar de rendibilitat (o punt mort) a partir del coneixement de l’estructura de costos de l’empresa. Amb aquestes informacions ajudem a l’empresari en la presa de decisions estratègiques.

L’estudi econòmic i financer ens permet identificar el perquè de la manca de tresoreria o de beneficis, així com detectar si l’estructura financera és o no la correcta, i observar si hi ha o no capacitat de creixement.

Els plans de viabilitat dels projectes que l’empresari vol emprendre són de gran importància en la presa de decisions. A ALEMANY finances els oferim dins dels nostres serveis, així com la planificació financera que doni suport aquest projecte.

Consultoria financiera

De manera complementària a la recerca de finançament i reestructuració de deute a ALEMANY finances oferim, en funció de l’estudi financer i econòmic efectuat per les propostes de finançament, una consultoria que ajudi a l’empresa a millorar els seus indicadors de rendibilitat.

Analitzem els diferents indicadors económico-financers de l’empresa així com la seva evolució. També calculem el llindar de rendibilitat (o punt mort) a partir del coneixement de l’estructura de costos de l’empresa. Amb aquestes informacions ajudem a l’empresari en la presa de decisions estratègiques.

L’estudi econòmic i financer ens permet identificar el perquè de la manca de tresoreria o de beneficis, així com detectar si l’estructura financera és o no la correcta, i observar si hi ha o no capacitat de creixement.

Els plans de viabilitat dels projectes que l’empresari vol emprendre són de gran importància en la presa de decisions. A ALEMANY finances els oferim dins dels nostres serveis, així com la planificació financera que doni suport aquest projecte.