Les Línies ICO. Funcionament a través de la mediació de les entitats de crèdit

Què són les Línies ICO? Són línies de finançament amb les que l’Institut de Crèdit Oficial facilita fons amb la intermediació de les entitats de crèdit. A qui s’adreça? Què financen? Tant se val si l’empresa és gran o petita; ni tampoc el sector; ni si l’àmbit d’actuació és a Espanya o en una altra […]

L’economia es desaccelera i augmenta la nova morositat

Què diu el Banc d’Espanya? Aquests dies des del Banc d’Espanya s’ha informat que la morositat tot indica que ha començat a empitjorar. Es diu que això és degut a la creixent desacceleració global. El volum total net de crèdit de dubtós cobrament segueix reduint-se, però a un ritme més lent i, el que és […]

Per què està pujant l’Euribor i com afectarà a les nostres hipoteques?

Des de fa uns mesos que l’Euríbor, el principal indicador de referència dels préstecs hipotecaris al nostre país, està pujant lentament i de manera continuada. Però si ens posem a pensar en quins són els motius d’aquest augment cal tenir en compte la política monetària expansiva que està duent a terme el Banc Central Europeu […]

Línies de finançament oficial per a empreses i autònoms

A la major part de les entitats financeres del nostre país les empreses i autònoms s’hi poden dirigir per sol·licitar finançament per atendre a les seves necessitats d’inversió i de circulant per als seus negocis. Tot seguit passem a descriure quines són les Línies de finançament oficial existents a data d’avui i les condicions favorables […]

WhatsApp chat