Assessorament en cas de morositat

En les situacions en què es preveuen dificultats de pagament davant els creditors financers, acompanyem a l’empresa en la recerca de solucions que ajudin a trobar una solució acordada i òptima per a ambdues parts.

No afrontar aquesta situació de dificultat financera en els seus moments inicials i sense prendre les decisions oportunes, pot portar a l’empresa a greus dificultats de tresoreria i fins i tot a la seva desaparició.

El perquè s’arriba a una situació delicada de tresoreria cal analitzar-ho. Pot ser fruit d’una circumstància puntual (l’impagament del principal client, amb la qual cosa hem de tenir molta cura en la concentració), de la situació de crisi que viu el sector de l’empresa o a nivell global, així com una mala presa de decisions per part de l’empresari.

Les situacions d’impagament no ens han de fer por sempre que siguem capaços de mantenir una xifra recurrent de vendes, amb les quals puguem ajustar marges entre els nostres clients i proveïdors, i mirar d’ajustar els costos fixos empresarials. Si s’aconsegueix es troben vies de per continuar el projecte, així com poder afrontar la complexitat de la situació de morositat.

Assessorament en cas de morositat

En les situacions en què es preveuen dificultats de pagament davant els creditors financers, acompanyem a l’empresa en la recerca de solucions que ajudin a trobar una solució acordada i òptima per a ambdues parts.

No afrontar aquesta situació de dificultat financera en els seus moments inicials i sense prendre les decisions oportunes, pot portar a l’empresa a greus dificultats de tresoreria i fins i tot a la seva desaparició.

El perquè s’arriba a una situació delicada de tresoreria cal analitzar-ho. Pot ser fruit d’una circumstància puntual (l’impagament del principal client, amb la qual cosa hem de tenir molta cura en la concentració), de la situació de crisi que viu el sector de l’empresa o a nivell global, així com una mala presa de decisions per part de l’empresari.

Les situacions d’impagament no ens han de fer por sempre que siguem capaços de mantenir una xifra recurrent de vendes, amb les quals puguem ajustar marges entre els nostres clients i proveïdors, i mirar d’ajustar els costos fixos empresarials. Si s’aconsegueix es troben vies de per continuar el projecte, així com poder afrontar la complexitat de la situació de morositat.

Assessorament en cas de morositat

En les situacions en què es preveuen dificultats de pagament davant els creditors financers, acompanyem a l’empresa en la recerca de solucions que ajudin a trobar una solució acordada i òptima per a ambdues parts.

No afrontar aquesta situació de dificultat financera en els seus moments inicials i sense prendre les decisions oportunes, pot portar a l’empresa a greus dificultats de tresoreria i fins i tot a la seva desaparició.

El perquè s’arriba a una situació delicada de tresoreria cal analitzar-ho. Pot ser fruit d’una circumstància puntual (l’impagament del principal client, amb la qual cosa hem de tenir molta cura en la concentració), de la situació de crisi que viu el sector de l’empresa o a nivell global, així com una mala presa de decisions per part de l’empresari.

Les situacions d’impagament no ens han de fer por sempre que siguem capaços de mantenir una xifra recurrent de vendes, amb les quals puguem ajustar marges entre els nostres clients i proveïdors, i mirar d’ajustar els costos fixos empresarials. Si s’aconsegueix es troben vies de per continuar el projecte, així com poder afrontar la complexitat de la situació de morositat.